شعر نو

"چیستی مرگ من"

مرگِ من


ایستایی یک باره ی قلب


سکونِ قطره های روان خون


                  در جویبارِ جاری جسم


پریدن هفت رنگ حیات


     از رخساره ی زندگی


       یا پریدن هرم اهورایی آتش


                            - پسر بزرگ اهورامزدا


                                      از جسم


نه،بی گمان از این همه نیست


                                     که هیچ یک از این ها


                                                                مرا نمی میراند.


مرگ من


از بن ریشه ی تمامی این قاعده ها


                                       جداست


آری،باور کنید


مرگِ من از تمامی این ها مستثنی است


و بسی آسان تر از آسان است


                                 چون برای من
                                                  
                                                       همین که تو نباشی کافی است!...


                                                                                                    امیر بخشایی زمستان 93

درخت کریسمس

   خلیل کلباسی

 

 کنار نشیمن بود

     در گلدان سبز پلاستیکی

             با خاکی خشک و تشنه

   با میوه های رنگی

                   و یک تاج کاغذی

                                              بوی بهار نمی آمد

اما یک سال تازه در راه بود

       بیرون چراغ باران بود   !

                     و عیسی مسیح

                           قنداق پوش در چمن همسایه

                                             روشن و خاموش می شد
                                                                                   در ذهن کاج
         جویی از میان بوته ها

آرام می گذشت

       و ریشه ی تنهایی

               در خاک تاریک می ر ست.

در زانوی کاج اما

احساس گنگ خاک

                 و تیغه ی دردناک اره

                                                                                      می چرخید.

گفتم:

می خشگی - آری می خشگی -

 بی ریشه
                 بی جویبار.

                     اما با این همه

                             من آب می دهم

                                             هم چنان

                                                                                      گلدان خشک پلاستیکی را!...

                                                                             

              - ژانویه 95    

مقالات دیگر...

صفحه1 از2

بالای سایت